Pokračujte výberom podlažia

vyberte-si.jpg

Vyberte sisvoj nový domov

Bytový dom ANNA je projekt bytového domu v novovybudovanej lokalite Na hore, Košice – Krásna v juhovýchodnej časti mesta Košice, ktorý ponúka 14 bytov a 21 parkovacích miest za najdostupnejšiu cenu s dôrazom na najväčšiu výmeru bytu. Súčasťou vybavenia bytového domu ANNA sú aj vonkajšie zelené plochy a detské ihrisko určené na oddych a relax.

 

Ponuka bytov

Výhodybývania

  • Súčasť novovybudovanej lokality Na hore
  • Ekologicky čisté prostredie s cyklotrasou Hornád – Torysa – Hornád (30km)
  • Rodinné prostredie s detským a multifunkčným ihriskom
  • Najdynamickejšie sa rozvíjajúca mestská časť v Košiciach
  • Lokalita dostupná mestskej hromadnej doprave
  • Súčasťou mestskej časti Krásna s plnou občianskou, kultúrnou a obchodnou vybavenosťou
  • Lokalita s výborne fungujúcou samosprávou a s tým spojenou správou komunikácií, verejného osvetlenia a spoločných trávnatých plôch

Časový plánprojektu

Predaj bytov december 2017
Začiatok výstavby I. kvartál 2019
Ukončenie výstavby I. kvartál 2020
Kolaudácia I. kvartál 2020

Súčasný stav

Pre výstavbu Bytového domu ANNA je vydané STAVEBNÉ POVOLENIE. Po nadobudnutí právoplatnosti začíname s výstavbou.

Lokalitabytového domu

Bytový dom ANNA je situovaný v mestskej časti Košice - Krásna, ktorá je jednou z 22 mestských častí mesta Košice. Svojou polohou na križovatke ulíc Pri teleku a ulice K lesu spolu s okolitou zástavbou rodinnými domami dopĺňa charakter lokality Na hore. Prístup do bytového domu je z ulice K lesu.

 

V blízkosti je autobusová zastávka MHD linky č. 28, ktorá je priamo napojená na mestskú časť Košice - Nad jazerom. V bezprostrednej blízkosti vedie cyklistická a turistická cesta. Obyvatelia majú možnosť využívať aj detské a multifunkčné ihrisko Na hore, dopriať si oddych v blízkom lesíku alebo sa zahrať so svojimi deťmi na pripravovanom detskom ihrisku, ktoré bude súčasťou zázemia bytového domu. Majitelia štvornohých miláčikov určite ocenia inštalované koše na odpad vznikajúci pri venčení psov a mačiek.

Partneriprojektu

Kontaktnéinformácie

OPUS DEVELOPMENT s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Košice

 

IČO: 51 188 601
DIČ: 2120628191

IČ DPH: SK2120628191

 

+421 907 544 904

+421 902 222 812

info@bytykrasna.sk