Financovanie

Por.č.

Popis

Suma

1.

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

2000 EUR/v deň uzatvorenia zmluvy

2.

doplatok do výšky

20 % kúpnej ceny bytu do 10 prac. dní po uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

3.

po skolaudovaní bytového domu - doplatok do výšky

100 % kúpnej ceny bytu

 

 

 

Ceny sú uvádzané vrátane DPH .

Kontaktnéinformácie

OPUS DEVELOPMENT s.r.o.
Opátska 17/A
040 18 Košice - Krásna

 

IČO: 51 188 601
DIČ: 2120628191

IČ DPH: SK2120628191

 

+421 907 544 904

+421 902 222 812

info @ bytykrasna.sk