Financovanie

Por.č.

Popis

Suma

1.

rezervačná zmluva

2000 EUR - splatné do 3 dní od podpísania

2.

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

0 EUR

3.

po vybudovaní 2. betónovej platni (vybetónovaní stropu pivníc) - doplatok do výšky

20 % kúpnej ceny bytu

4.

po skolaudovaní bytového domu - doplatok do výšky

100 % kúpnej ceny bytu

 

 

Rezervačná záloha sa započíta do celkovej kúpnej ceny a odpočítava sa z doplatku po podpísaní Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy.

 

Ceny sú uvádzané vrátane DPH .

Kontaktnéinformácie

OPUS DEVELOPMENT s.r.o.
Levočská 3
040 12 Košice

budova SBD IV (za klientským centrom)

 

IČO: 51 188 601
DIČ: 2120628191

IČ DPH: SK2120628191

 

+421 907 544 904

+421 902 222 812

info@bytykrasna.sk